Cumhuriyet Halk Partisi - Meclis Grubu
Milletvekili
Milletvekili Bilgileri
mvFoto
Sabiha Gökçül ERBAY (Samsun)
 
Ünvan:
Milletvekili
Mesleği:
Eğitim
 
Meclis Adresi:
Meclis Telefonu:
 
Web Sitesi:
Facebook:
Twitter:
 
CV:
Özgeçmiş
Özgeçmiş
Bergama - 1900, Aziz – Nadire – Daru’l-Muallimâtı İhzarî – Edebiyat, Eğitim – Edirne Daru’l-Muallima Türkçe Öğretmeni, İzmir ve Adana Kız Muallim Mektebi Öğretmeni ve Müdür Muavini, Kız Muallim Mektebi Adana Lisesi, İstanbul Erenköy Kız Lisesi, İzmir Muallim Mektebi Müdürü – V. Dönem Balıkesir, VI. ve VII. Dönem Samsun Milletvekili – V. Dönem TBMM Baş kanlık Divânı Kâtip Üyesi - Bekâr. Ölüm Tarihi: 31.08.1998
Özgeçmiş
Kanun Teklifleri
    Milletvekiline Mesaj Gönderin
    Milletvekiline Mesaj Gönderin

    Mesaj