Cumhuriyet Halk Partisi - Meclis Grubu
 
Grup
Uluslararası Komisyonlar

Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu (Türkiye – AB KPK) (6 Üye)

 1. Fikret ŞAHİN                                      Balıkesir
 2. Özgür KARABAT                                  İstanbul
 3. Sibel ÖZDEMİR                                   İstanbul
 4. Türabi KAYAN                                     Kırklareli
 5. Burak ERBAY                                      Muğla
 6. Özkan YALIM                                      Uşak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) (4 Asıl, 4 Yedek Üye)

 

Asıl Üyeler

 1. Ahmet Haluk KOÇ                               Ankara
 2. Ahmet Ünal ÇEVİKÖZ                         İstanbul
 3. Yunus EMRE                                        İstanbul
 4. Selin SAYEK BÖKE                             İzmir

 

Yedek Üyeler

 
 1.  Utku ÇAKIRÖZER                                Eskişehir   
 2. Sibel ÖZDEMİR    İstanbul
 3. Kamil Okyay SINDIR    İzmir
 4. Faik ÖZTRAK    Tekirdağ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) (4 Asıl, 4 Yedek Üye)

 

Asıl Üyeler

 1. Utku ÇAKIRÖZER                                Eskişehir                                          
 2. İlhan KESİCİ                                      İstanbul
 3. Kamil Okyay SINDIR                          İzmir
 4. Faik ÖZTRAK                                     Tekirdağ

Yedek Üyeler

 1. Ahmet Haluk KOÇ                                Ankara
 2. Ahmet Ünal ÇEVİKÖZ                         İstanbul
 3. Yunus EMRE                                        İstanbul
 4. Oğuz Kaan SALICI                               İstanbul

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) (2 Üye)

 

 1. Uğur BAYRAKTUTAN                             Artvin
 2. Kemal ZEYBEK                                    Samsun

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) (2 Asıl, 2 Yedek Üye)

 

Asıl Üyeler

 1. Gürsel TEKİN                                        İstanbul
 2. Haydar AKAR                                       Kocaeli

Yedek Üyeler

 1. Murat EMİR                                        Ankara
 2. Ednan ARSLAN                                   İzmir

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) (2 Üye)

 
 1. Murat EMİR                                        Ankara
 2. Ednan ARSLAN                                   İzmir

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRK PA) (2 Üye)  


 1. Yüksel ÖZKAN                                    Bursa
 2. Ömer Fethi GÜRER                             Niğde

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akdeniz  İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi (AİBPA) (2 Üye)

 

 1. Erkan AYDIN                                          Bursa
 2. Çetin ARIK                                             Kayseri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) (1 Üye)

 

 1. Serkan TOPAL                                      Hatay

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) (1 Üye)

 

 1. Ali ÖZTUNÇ                                          Kahramanmaraş

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) (1 Üye)

 

 1. Vecdi GÜNDOĞDU                             Kırklareli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) (1 Üye)

              

 1. Bülent KUŞOĞLU                               Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Güney Doğu Avrupa İşBirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) (1 Asıl Üye  – 1 Yedek Üye)

 

Asıl Üye

 1.  Aykut ERDOĞDU                                İstanbul

 

Yedek Üye

 1.  Emine Gülizar EMECAN                     İstanbul