CHP TBMM Grubunun 15.02.2013 Tarihli Basın Açıklaması

 

                                                 
                                                        BASIN AÇIKLAMASI
 
Akit adlı gazetenin 12 Şubat 2013 günlü yayınının birinci ve üçüncü sayfasında verilen “Batum kızının bu haline üzülüyor mu” başlıklı yazı, ne bir habercilik ne de siyasal mücadele örneğidir.
 
Siyaset dünyasına emek veren kişilerin fikir ve tavırları, demokratik yaşamın bir gereği olarak tartışma değerlendirme ve eleştiriye açıktır. Ancak bu, hiç kimseye, siyaset ve düşünce insanlarının aile ve çocuklarının günlük yaşamlarını, kendi sözde inançlarına ya da ticari kazançlarına malzeme yapma hakkı vermez. Aile ve çocukları takibe almak, siyaset ve düşünce insanlarını çocuklar üzerinden tehdit etmek ahlaksızlıktır.
 
Bizler, CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum’un dediği gibi, “böyle pespaye yolu izleyen, gören, kabul eden herkese sesleniyoruz. Kişilerle ve söyledikleriyle mücadele edilmelidir. Ama hiçbir zaman aileler, çocuklar, kutsal değerler buna alet edilmemelidir” sözlerine yürekten katılıyoruz.
 
Basın - yayın camiasının üyelerini, sorumlu kurum ve kuruluşlarla tüm yetkilileri ve her ahlaklı kişiyi, bizlerle birlikte AKİT adlı sözde yayın organını kınamaya çağırıyoruz.
 
                                                               TBMM GRUBU