Cumhuriyet Halk Partisi - Meclis Grubu
 
Arama
Gensoru Önergesi Arama
Arama Kriterleri
Yasama - Denetim
Gensoru Önergeleri
Toplam Gensoru Önergesi Sayısı: 13
Başlık Dönemi Yasama Yılı Esas No Oku
CHP’li belediyelerin Alman vakıflarından kredi alarak terör örgütüne yardım ettikleri iddiasında bulunduğu hâlde bunu ispatlamadığı ve böylelikle üstlendiği görevi yerine getirmediği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında 24 2 11/4 Oku
Deniz Feneri Derneğiyle ilgili soruşturma sürecine müdahil olarak görevini kötüye kullandığı iddiasıylaBaşbakan Yardımcısı Beşir ATALAY hakkında 24 2 11/9 Oku
Görev ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmediği ve yargı bağımsızlığının korunmasında gerekli çabayı göstermediği iddiasıyla Adalet Bakanı Sadullah ERGİN hakkında 24 2 11/7 Oku
İzlemekte olduğu dış politikanın gerçeklerden uzak, ülke güvenliği ve çıkarlarına zarar verdiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU 24 2 11/12 Oku
Siyasi nüfuzunu kullanarak rant elde ettiği, çıkar ilişkisi kurduğu kamu görevlilerini himaye ettiği ve böylece görevini kötüye kullandığı iddiasıylaGençlik Ve Spor Bakanı Suat KILIÇ hakkında 24 2 11/8 Oku
Kocaeli Milletvekili Hurşit GÜNEŞ ve 113 Milletvekilinin; izlemekte olduğu dış politikanın tehlikeli ve gerçeklerden uzak olduğu, ulusal çıkarlarla bağdaşmadığı ve yasama organı ile halktan gizlendiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 24 3 11/13 Oku
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 28 Milletvekilinin; yanlış uygulanan gıda, tarım ve hayvancılık politikaları ile çiftçi ve üreticileri sıkıntıya sokarak görevinin gereklerinin yerine getirmediği iddiasıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 24 3 11/14 Oku
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında toplantı, gösteri ve seyahat özgürlüklerinin kullanılmasını engellediği, halka şiddet uygulayan kamu görevlilerini himaye ettiği ve kamu gücünü kullanarak vatandaşlar üzerinde baskı uyguladığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında 24 3 11/24 Oku
Devlet eliyle yapılması gereken bor tuzlarının aranması ve işletilmesi işlerini ihale ile özel şirketlere yaptırdığı ve bu ihalelere kamu ihalelerine katılması yasaklı kişilerin katılmasına izin verdiği iddiasıyla 24 3 11/25 Oku
Bazı şirketlere özel imtiyazlı çıkar sağlamak için devletin olanaklarının seferber edilmesi. milli güvenliğimizi tehdit edecek, Irak'ın ve ülkemizin bölünmesine neden olacak açık ve gizli anlaşmalara imza atılması nedenleriyle Ahmet DAVUTOĞLU hakkında 24 3 11/ Oku