Cumhuriyet Halk Partisi - Meclis Grubu
 
Arama
Genel Görüşme Önergesi Arama
Arama Kriterleri
Yasama - Denetim
Genel Görüşme Önergeleri
Toplam Genel Görüşme Önergesi Sayısı: 53
Başlık Dönemi Yasama Yılı Esas No Oku
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, füze savunma sistemi kapsamında Malatya-Kürecik'te konuşlandırılması planlanan radar sistemi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 24 2 8/5 Oku
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 24 2 8/2 Oku
Chp Grubu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin son günlerde tırmanan ve yöntem değiştiren terör olayları ile Suriye ve Irak'la ilişkilerimiz bağlamında ülkemizin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış tehditler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 24 2 8/ Oku
Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu ve 38 Milletvekilinin, Suriyede Meydana gelen karışıklıklar konusunda bir genel görüsme açilmasina iliskin önergesi. 24 2 8/ Oku
Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve 19 Milletvekilinin, Türkiye- Fransa ilişkilerinde yaşanan gelişmeler konusunda bir Genel Görüşme açilmasina iliskin önergesi. 24 2 8/6 Oku
CHP Grubu adına Grub Başkanvekilleri Yalova Mİlletvekili Muharrem İnce, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Türkiye'de konuşlandırılması düşünülen patriat füze bataryalarının bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 24 3 8/ Oku
FATİH "Fırsatları Araştırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi" projesinin, bugün bulunduğu durum ve projede yaşanan sorunların araştırılması amacıyla 24 3 8/ Oku
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasakları sebebiyle yaşandığı iddia edilen hak ihlaller konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 26 1 8/ Oku
CHP Grubu adına Grup Başkanvekilli Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 24'üncü Yasama Dönemi 680 Sıra Sayılı Araştırma Komisyonu Raporu konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 26 1 8/3 Oku
CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, basın özgürlüğü ile ilgili ihlaller konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 26 1 8/2 Oku